Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden gelden voor de loterij, die georganiseerd wordt door VV Netersel.
 2. Het meespelen in deze loterij houdt in dat u verklaart in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.
 3. VV Netersel kan op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen, dit zal dan op de website kenbaar worden gemaakt.
 4. De uitleg en uitvoering van de Algemene Voorwaarden zijn voor iedereen bindend. Op het moment dat er zich iets voor doet, waar in de Algemene Voorwaarden niet over gesproken wordt, dan is de beslissing van VV Netersel bepalend.
 5. Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf 18 jaar.
 6. U dient de gegevens naar waarheid in te vullen. VV Netersel heeft het recht om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 7. VV Netersel kan deelnemers uit sluiten van deelname, indien er onjuiste gegevens worden verstrekt of fraude wordt gepleegd.
 8. VV Netersel is niet aansprakelijk voor fouten op de website.
 9. U kunt tot en met zondag 19 juni online loten kopen. De betaling dient uiterlijk binnen te zijn op maandag 20 juni 2022 voor 12.00 uur, cash of op rekeningnummer van VV Netersel deel te nemen aan de loterij.
 10. U heeft recht op een prijs als uw lotnummer getrokken wordt.
 11. De trekking van de loterij is op woensdag 22 juni 2022 en zal in het openbaar plaatsvinden. De uitslag van de trekking zal binnen een week te zien zijn op www.vvnetersel.nl. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 12. Over de uitslag van de trekking van de loterij kan niet worden gecorrespondeerd.
 13. De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor geld of andere prijzen.
 14. Om de prijswinnaars persoonlijk te kunnen benaderen, vragen wij u om je lot te registreren via het online registratieformulier. 
 15. Het fysieke lot dient ten alle tijden overhandigd te worden bij de organisatie van de jubileumloterij tijdens het afhalen van de prijs. 
 16. De trekkingen van de 40 prijzen wordt verzorgd door notariskantoor van Voskuijlen & Koekkoek. Locatie van de trekkingen is in de kantine van v.v. Netersel te Netersel op woensdag 22 juni 2022.
 17. De winnende lotnummers worden bekend gemaakt via regionale weekblad en de website: www.vvnetersel.nl. 
 18. Eigenaren van een winnend lotnummer zijn zelf verantwoordelijk om zich voor 10 juli 2022 te melden via vvnetersel1@gmail.com, waarna wij contact opnemen om de prijs te komen afhalen. Voor afhaling dient altijd het winnend lotnummer overhandigd te worden. VV Netersel is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van de producten.

—–

 1. Eventuele klachten aangaande de loterij kunt u schriftelijk melden bij de notaris. 
 2. Kansspelbelasting is voor rekening van de vergunninghouder: V.V. Netersel. Goedgekeurd onder vergunningsnummer BLA-2021-1365 bij Gemeente Bladel.
 3. Indien een prijs wordt verstuurd naar een adres buiten Nederland, dan zullen de verzendkosten voor de prijswinnaar zijn.
 4. VV Netersel is gerechtigd uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die rechtstreeks zorgen voor de levering van de gewonnen prijs.